Flowstoppen

In een leidingnet kunnen zich situaties voordoen waardoor het noodzakelijk is om een leiding af te stoppen. Bijvoorbeeld wanneer een afsluiter niet goed werkt, een inbouwing noodzakelijk is, of een andere reden waarvoor de leiding wordt onderbroken.

De Vin-Pass beschikt over flowstop-apparatuur, in combinatie met hottapmachines, en kan daarmee leidingen die onder druk staan afstoppen. De apparatuur is geschikt voor afstoppingen tot 24" (NW 600) en een druk van maximaal 70 bar bij 20ºC.

Als de bedrijfsvoering niet onderbroken mag worden, kunnen wij een bypass-voorziening aanbrengen.