Leidingvriezen / pijpvriezen

De vriestechniek is een veilige en doeltreffende manier om een leiding tijdelijk af te pluggen. Om de leiding brengen we een vriesbox aan. Via de aanvoer van stikstof wordt de leidinginhoud lokaal diep gekoeld. Door de krimp van de leiding neemt de ontstane plug een diabolo-vorm aan, waarmee twee keer de heersende leidingdruk kan worden weerstaan.

De mediums die hiervoor in aanmerking komen zijn onder meer leidingwater, demiwater, afvalwater, bluswater, slibhoudend water en brandstoffen. De maximale leidingdiameter voor doelmatig bevriezen is 12" (DN 300) zonder flow.